Nosze na co dzień okulary korekcyjne. Czy jest dla mnie jakieś rozwiązanie?

TAK! Robimy okulary korekcyjne blokujące światło niebieskie. Wejdź w wybrany model okularów i wybierz opcję „Z korekcją”. Okulary korekcyjne wykonujemy na podstawie aktualnej recepty od optyka, nie starszej niż 3 miesiące, która zawiera: odległość źrenicy (PD), wartość cylindra (CYL/cylinder), wartość sfery (SPH/sfera) oraz oś.