Regulamin promocji – 5. urodziny EyeShield

REGULAMIN PROMOCJI URODZINOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO EYESHIELD.COM

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „5. Urodziny EyeShield” („Promocja”).

2. Organizatorem Promocji jest EyeShield spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Józefa Mireckiego 22/25, 41-205 Sosnowiec, NIP: 6443571302 („Organizator”).

3. W okresie trwania Promocji przy zakupie 1 pary okularów Uczestnik otrzymuje kod rabatowy na kwotę 58 zł na zakup 1 żarówki DayTorch gwint mały E14. Do każdej kolejnej zakupionej pary okularów Uczestnik otrzymuje kolejny kod rabatowy.

4. Nie ma możliwości łączenia kodu rabatowego z innymi kodami, w tym z voucherami.

5. W przypadku zwrotu okularów zakupionych w trakcie Promocji Uczestnik zobowiązany jest zwrócić również żarówkę.

6. Promocja obowiązuje od dnia 22.05.2024 r. do dnia 26.05.2024 r.

7. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji powinny być zgłaszane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji na adres e-mail organizatora: okulary@eyeshield.com. Organizator ustosunkuje się w wiadomości zwrotnej w terminie do 14 dni.

8. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

To top