Badania naukowe o niebieskim świetle i okularach typu blue blocker

Odrobiliśmy pracę domową

Naszą wielką misją jako EyeShield jest uświadamianie ludzi na temat wpływu światła na zdrowie i zapewnienie skutecznej ochrony przed sztucznym światłem niebieskim.
Bazujemy na prawdziwej, rzetelnej nauce. Zależy nam na tym, abyś zrozumiał/a w jaki sposób światło oddziałuje na biologię Twojego organizmu. Jeżeli to zrozumiesz, to będziesz w stanie podejmować lepsze decyzje dotyczące zdrowia swojego oraz bliskich.
Zaczynamy?

Bazujemy na nauce, nie na czarach

Przyjrzeliśmy się wielu starannie przeprowadzonym badaniom naukowym, aby mieć 100% pewność, że nasze produkty są bezpieczne i realnie wpłyną na poprawę zdrowia. Stawiamy na profesjonalizm i z dumą nazywamy siebie ekspertami.
Polecamy, aby nie wierzyć nam na słowo, tylko samemu odrobić pracę domową i przejrzeć poniższą literaturę naukową. Dzięki temu dowiesz się więcej na temat problemów zdrowotnych, jakie spowodowane są zbyt dużą ekspozycją na sztuczne światło niebieskie i o tym, jak okulary z filtrem typu blue light może okazać się niedrogim, niefarmaceutycznym rozwiązaniem.
Prowadzimy również bloga, na którym znajdziesz więcej artykułów pisanych prostym językiem. Robimy to, aby każdy mógł je zrozumieć, nie posiadając wykształcenia medycznego.

Konsensus naukowy o sztucznym świetle

Istnieją obecnie wystarczające dowody naukowe na poparcie tezy, że sztuczne
światło niebieskie jest szkodliwe. 248 badaczy specjalizujących się w temacie światła
i rytmu dobowego osiągnęło konsensus naukowy na temat poniższych kwestii:
wyregulowany rytm dobowy jest ważny dla zdrowia
ekspozycja na sztuczne światło wieczorem oraz w nocy zaburza rytm dobowy i zmniejsza produkcję hormonu snu — melatoniny
powtarzająca się i długotrwała ekspozycja na sztuczne światło w nocy zakłóca rytm dobowy, zwiększa ryzyko raka piersi, otyłości, cukrzycy oraz zaburzeń snu
sztuczne światło bogate w kolor niebieski w ciągu 3 godzin przed pójściem spać znacznie bardziej niż światło bez koloru niebieskiego zakłóca sen i zaburza rytm dobowy
światło używane wieczorem (w ciągu 3 godzin przed snem) powinno zawierać jak najmniej światła niebieskiego.

Przegląd badań o okularach blokujących niebieskie światło

Okulary blokujące niebieskie światło to nasz główny produkt, od którego zaczeliśmy naszą misję. Za tym rozwiązaniem stoi nauka. Opracowaliśmy konkretne zestawienie korzyści i zagrożeń, aby dać Ci narzędzie do optymalizacji swojego środowiska, które w obecnych czasach jest skażone śmieciowym światłem.
Napisaliśmy również kilka artykułów na temat okularów blokujących niebieskie światło, w których wyjaśniamy jak działają i na co zwrócić uwagę przy zakupie:

Zestawienie publikacji naukowych

Nazwa i opis badania
Miejsce publikacji
Blokowanie światła niebieskiego wieczorem oraz nocą i jego wpływ na bezsenność. Randomizowane kontrolowane badanie
Noszenie okularów blokujących światło niebieskie z pomarańczowymi szkłami w porównaniu z przezroczystymi przez 2 godziny przed snem przez 1 tydzień poprawiało sen u osób z objawami bezsenności. Te okulary stanowią bezpieczną, przystępną cenowo i łatwą do wdrożenia interwencję terapeutyczną na objawy bezsenności.
Journal of Psychiatric Research
Okulary typu blue blocker jako terapia dla skutków wieczornej ekspozycji na ekrany i diody LED u nastolatków płci męskiej
Okulary typu blue blocker w porównaniu do okularów z przezroczystymi szkłami mogą złagodzić tłumienie melatoniny u nastolkatów, którzy wieczorem korzystają z ekranów LED. Zatem mogą być przydatne jako terapia dla niekorzystynych efektów wywołanych przez ekspozycję na światło niebieskie przez ekrany LED i poprawić rytm dobowy.
Journal of Adolescent Health
Działanie okularów z filtrem światła niebieskiego dla dorosłych, które chronią przed sztucznym światłem z ekranów w nocy
Wyniki badania pokazują, że według niektórych wskaźników jakość snu u zdrowych, dorosłych osób, które podczas korzystania z ekranów w nocy miały na sobie okulary z filtrem światła niebieskiego w porównaniu z grupą kontrolną. Zmęczenie oczu również uległo poprawie. Należy zauważyć że środowisko bogate w niebieskie światło w nocy jest nienaturalne, dlatego okulary blokujące światło niebieskie mogą pomóc w regulacji prawidłowego rytmu dobowego.
Chronobiology International The Journal of Biological and Medical Rhythm Research
Okulary blokujące niebieskie światło ograniczają tłumienie melatoniny przez jasne, sztuczne światło
Okulary blokujące niebieskie światło z pomarańczowymi soczewkami stanowią stylowy sposób ochrony przed zmniejszeniem wydzielania melatoniny wywołanym przez 1-godzinne naświetlanie światłem o natężeniu 1300 lx.
Journal of Pineal Research
Okulary blokujące niebieskie światło z pomarańczowymi soczewkami i poprawiające jakość snu. Randomizowane badanie
Grupa badanych, która korzystała z okularów blokujących niebieskie światło z pomarańczowymi szkłami doświadczyła znaczącej poprawy jakości snu i nastroju w stosunku do grupy kontrolnej. W badaniu nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych.
Journal of Biological and Medical Rhythm Research
Noszenie okularów blokujących niebieskie światło o poranku może poprawić jakość snu pracowników nocnej zmiany. Badanie pilotażowe
Noszenie okularów blokujących niebieskie światło rano może stanowić prosty i stylowy sposób na poprawę snu w ciągu dnia wielu pracowników nocnej zmiany.
Journal of Biological and Medical Rhythm Research
Spektrum działania dla regulacji melatoniny u ludzi: Dowód na nowy fotoreceptor dobowy
Wyniki widma polichromatycznego były dość spójne, wskazując, że przedział światła między 400 nm a 550 nm zapewnia najsilniejszą stymulację reakcji okołodobowych i neuroendokrynnych. Oznacza to, że długości fal światła między 400 – 550 nm powinny być całkowicie zablokowane dla optymalnego wydzielania melatoniny po zmroku.
The Journal of Neuroscience
Porównanie okularów blokujących niebieskie światło z okularami, które częściowo blokują niebieskie światło. Randomizowane kontrolowane badanie.
Wyniki pokazały, że okulary blokujące niebieskie światło zakładane wieczorem przyczyniły się do poprawy rytmu dobowego, powodując wcześniejsze wydzialenie i większe ilości melatoniny u badanych kobiet. Początek wydzielania melatoniny przyspieszył o 28 minut w grupie używającej okularów blokujących niebieskie światło w porównaniu z grupą kontrolną. Poziomy melatoniny były znacznie wyższe w grupie z okularami blokującymi niebieskie światło o godzinach 20:00, 21:00 i 22:00. Wnioski z badania sugerują, że blokowanie niebieskiego światła wieczorem jest skuteczną, prostą i nie-farmakologiczną metodą poprawy rytmu dobowego podczas ciąży.
Neurobiol Sleep Circadian Rhythms
Soczewki blokujące niebieskie światło i ich rola w ochronie siatkówki oka przed światłem LED
Wyniki badania pokazały, że naświetlanie niebieskim światłem LED prowadziło do znaczącej cytotoksyczności wobec komórek siatkówki oka. Częściowe zablokowanie niebieskiego światła za pomocą soczewki S-BF (która blokowała około 25% światła w przedziale 455nm) prowadziło do efektów ochronnych przeciwko fototoksyczności siatkówki, za sprawą redukcji wolnych rodników ROS i zwiększeniem poziomów enzymów antyoksydacyjnych.
PLoS One
Wpływ ekspozycji na niebieskie światło przed snem na wskaźnik głębokiego snu u zdrowych młodych mężczyzn
Celem tego badania było zbadanie wpływu ekspozycji na niebieskie światło przed snem na ilość snu głębokiego oraz jakość snu. Udział snu głębokiego był znacznie mniejszy w grupie narażonej na niebieskie światło, w porównaniu do grupy noszącej okulary blokujące niebieskie światło. Nie stwierdzono różnic w czasie snu ani ruchach ciała między trzema grupami. Te wyniki pokazują, że ekspozycja na niebieskie światło wpływa na jakość snu poprzez zmniejszenie udziału snu głębokiego
Sleep Medicine
Leczenie manii za pomocą okularów blokujących niebieskie światło – wpływ na sen.
Grupa osób z okularami blokującymi światło niebieskie pomimo otrzymania mniej intensywnego leczenia farmakologicznego wykazała znacznie wyższą efektywność snu i bardziej skonsolidowany sen w porównaniu do grupy kontrolnej. Nasze wyniki sugerują, że okulary blokujące światło niebieskie mogą poprawić sen u osób z manią.
Journal of Sleep Research
Wpływ filtracji światła niebieskiego na sen i wyniki pracy.
Badano 63 menedżerów firm i stwierdzono, że noszenie okularów z filtrem światła niebieskiego jest skuteczną interwencją mającą na celu poprawę snu, zaangażowania w pracę i wykonywanie zadań Efekty były silniejsze w przypadku pracowników, którzy mają tendencję do spania później w ciągu dnia.
American Psychological Association
Okulary blokujące niebieskie światło jako środek zaradczy przed światłem LED dla nastolatków płci
Nastolatkowie wieczorem korzystają z elektroniki, co wiąże się z ekspozycją na sztuczne światło niebieskie, na które rytm dobowy jest najbardziej wrażliwy. Zbadano czy używanie okularów blokujących niebieskie światło wieczorem, podczas siedzenia przed ekranem komputera, sprzyja polepszeniu snu na poziomie subiektywnym, poznawczym i fizjologicznym. 
Wniosek z badania jest taki, że okulary blokujące niebieskie światło znacząco zmniejszały wieczorne tłumienie melatoniny wywołane przez komputer oraz czujność przed snem. Okulary tego typu mogą być użyteczne u nastolatków jako środek ochrony rytmu dobowego przed sztucznym światłem z ekranów.
The Journal of Adolescence Health
Czy bursztynowe soczewki blokujące niebieskie światło poprawiają sen: badanie randomizowane
W tym badaniu 20 dorosłych ochotników zostało losowo przydzielonych do noszenia albo okularów blokujących niebieskie światło (bursztynowych) albo żółto zabarwionych (blokujących tylko ultrafiolet) okularów ochronnych na 3 godziny przed snem. Uczestnicy prowadzili dzienniki snu podczas tygodniowej oceny wyjściowej i dwutygodniowego użytkowania okularów. Na koniec badania, grupa z soczewkami bursztynowymi doświadczyła istotnej  poprawy jakości snu w porównaniu z grupą kontrolną oraz. Nastrój również znacząco poprawił się w porównaniu z grupą kontrolną.
Chronobiology International
Okulary blokujące niebieskie światło chronią melatoninę przed jasnym światłem wieczorem.
Przetestowaliśmy hipotezę, że blokowanie niebieskiego światła za pomocą okularów z pomarańczowymi soczewkami zapobiegnie tłumieniu melatoniny. Czternaście normalnych osób zostało wystawionych w nocy na 60-minutowy impuls jasnego światła między 01:00 a 02:00, nosząc okulary z pomarańczowymi soczewkami (warunek eksperymentalny) lub zwykłe soczewki (warunek kontrolny). Ilość zmiany melatoniny w ślinie obserwowanej podczas impulsu świetlnego porównano z poziomem bazowym melatoniny uzyskanym w nocy poprzedzającej. Okulary blokujące niebieskie światło skutecznie chroniły przed jasnym światłem wieczorem, ponieważ poziomy melatoniny nie zmniejszyły się, tak jak to miało miejsce w grupie kontrolnej noszącej zwykłe soczewki.
Journal of Pineal Research
Użycie okularów i żarówek blokujących niebieskie światło w nocy może zapobiegać depresji poporodowej.
Wystawianie oczu na światło niebieskie hamuje produkcję hormonu snu, melatoniny. Nowe matki muszą wstawać w nocy, aby zająć się swoimi dziećmi. Jest to czas, gdy melatonina normalnie krąży w organiźmie. Naświetlanie oczu światłem niebieskim może przerwać ten przepływ. Może to również zresetować ich zegar biologiczny (wewnętrzny). W kolejnych nocach melatonina może nie zacząć krążyć w normalnym czasie, co utrudnia zasypianie. Z czasem zakłócenie rytmu dobowego oraz niedobór snu mogą prowadzić do depresji. Kobiety cierpiące na depresję poporodową zostały objęte badaniem klinicznym. Niektóre z nich otrzymały okulary i żarówki, które blokują niebieskie światło. Inne zostały wyposażone w okulary i żarówki, które wyglądały na kolorowe, ale nie blokowały światła niebieskiego. Te z “prawdziwymi okularami” wróciły do zdrowia nieco szybciej niż te z placebo okularami i żarówkami. Hipotezą, która powinna zostać przetestowana w dużych badaniach klinicznych, jest to, że ryzyko depresji poporodowej można zredukować, gdy nowa mama unika naświetlania oczu niebieskim światłem, kiedy wstaje w nocy, aby zająć się swoim dzieckiem. W międzyczasie wszystkie nowe matki mogą skorzystać z okularów i żarówek, które blokują niebieskie światło, kiedy wstają w nocy, aby zająć się swoimi dziećmi.
Medical Hypotheses
Zablokuj światło i śpij dobrze: Wieczorna filtracja światła niebieskiego jako część poznawczo-behawioralnej terapii bezsenności
Badanie dostarcza dodatkowych dowodów, że blokowanie światła niebieskiego w godzinach wieczornych może być korzystne dla pacjentów cierpiących na bezsenność. Okulary blokujące światło niebieskie mogą skutecznie wspomagać terapię poznawczo-behawioralną, poprawiając jakość snu pacjentów z bezsennością.
Chronobiology International
Redukcja światła niebieskiego u pacjentów z zespołem suchego oka z niestabilnym filmem łzowym poprawia wyniki testów ostrości wzroku
Zbadano, czy blokowanie niebieskiego światła może poprawić funkcję wzrokową u pacjentów z krótkim czasem przerwania filmu łzowego, i zespołem suchego oka. Wszyscy przeszli badania funkcjonalnej ostrości wzroku z i bez noszenia okularów z soczewkami blokującymi 50% niebieskiego światła. 
Wniosek z badania jest taki, że ochrona oczu przed niebieskim światłem może pomóc złagodzić upośledzenie wzroku związane z niestabilnością łez u pacjentów z zespołem suchego oka.
PLoS One
Ograniczanie światła niebieskiego wieczorem w celu poprawy snu u sportowców rekreacyjnych – badanie pilotażowe
Zbadano czy blokowanie światła niebieskiego wieczorem może poprawić czas zasypiania oraz potencjalnie inne parametry snu u sportowców-amatorów. Jest to istotne, ponieważ sen jest kluczowy dla regeneracji i szybkiego czasu reakcji. Wyniki wskazują, że blokowanie światła niebieskiego wieczorem znacząco skróciło subiektywny czas zasypiania, poprawiło jakość snu i zwiększyło czujność następnego poranka.
European Journal of Sport Science
Okulary blokujące niebieskie światło noszone przez studentów z problemami ze snem
Wyniki tego badania pilotażowego pokazują, że okulary blokujące światło niebieskie mają potencjał jako niedroga i możliwa do realizacji interwencja na rzecz redukcji zaburzeń snu i rytmu dobowego u studentów.
Pilot and Feasibility Studies
Okulary blokujące jako dodatkowe leczenie manii: randomizowane badanie kontrolowane
Celem badania było zbadanie skuteczności okularów blokujących niebieskie światło u hospitalizowanych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w stanie manii. Hipoteza badania opiera się na odkryciu, że fotoreceptory siatkówki wrażliwe na niebieskie światło sygnalizują mózgowi dzień, co sugeruje, że światło dla systemu okołodobowego może być hamowane przez zastosowanie pomarańczowych okularów blokujących niebieskie światło. 
Wyniki pokazują, że okulary blokujące niebieskie światło są skuteczne jako dodatkowe leczenie manii dwubiegunowej.
Biopolar Disorders
Noszenie okularów blokujących niebieskie światło wieczorem przyspiesza rytmy okołodobowe u pacjentów z zaburzeniem opóźnionej fazy snu
Przebadano wpływ noszenia okularów blokujących niebieskie światło na pacjentów z zaburzeniem fazowym snu (DSPD). Pacjentom z DSPD zalecano noszenie okularów blokujących niebieskie światło codziennie od 21:00 do czasu snu przez 2 tygodnie. Aby określić wynik tej interwencji, mierzono początek wydzielania melatoniny przy słabym świetle (DLMO) oraz dane dotyczące snu z aktygrafu na początku badania i po zakończeniu leczenia. 
Wyniki pokazują, że noszenie okularów blokujących niebieskie światło może być skuteczną i bezpieczną terapią dla pacjentów z DSPD.
Chronobiology International
Wpływ blokowania światła niebieskiego na sen i reakcję źrenicy ipRGC
Zbadano potencjalny wpływ blokowania światła o krótkiej długości fali (niebieskiego) przed snem na jakość snu i produkcję melatoniny. Badanie jest motywowane zrozumieniem, że ludzka ekspozycja na sztuczne światło w nocy może zakłócić wzorce snu i rolę wewnętrznie światłoczułych komórek zwojowych siatkówki (ipRGC) w regulacji uwalniania melatoniny, hormonu promującego sen. Uczestniczy badania nosili okulary blokujące światło niebieskie przed snem przez dwa tygodnie. Naukowcy zmierzyli reakcję badanych na światło zarówno przed okresem eksperymentalnym, jak i po nim. Odkryli, że po założeniu okularów źrenice wykazywały wolniejszą fazę redylatacji. Dodatkowo poziom melatoniny znacznie wzrósł po okresie eksperymentalnym, a czas snu wydłużył się średnio o 24 minuty. Jakość snu uczestników również uległa poprawie. 
Wyniki badania sugerują, że blokowanie światła niebieskiego przed snem może zwiększyć poziom melatoniny oraz poprawić jakość i długość snu. Może to być spowodowane zmniejszoną stymulacją ipRGC.
Ophthalmic & Physiological Optics: The Journal of the British College of Ophthalmic Opticians
Używanie specjalnych okularów lub żarówek, które blokują niebieskie światło, może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka.
Od ponad 15 lat gromadzą się dowody, wskazujące na związek między brakiem melatoniny a występowaniem raka, szczególnie raka piersi, jajnika i prostaty. Głównie sztuczne światło niebieskie jest odpowiedzialne za utratę melatoniny. Blokowanie go za pomocą okularów z pomarańczowymi szkłami przywraca przepływ melatoniny. Jest również znany bezpośredni dowód, wynikający z analizy słynnego badania zdrowia pielęgniarek, że obecność większej ilości melatoniny w pierwszym porannym moczu jest związana ze zmniejszeniem zapadalności na raka piersi. To prowadzi do hipotezy, że noszenie okularów z pomarańczowymi szkłami (lub używanie żarówek bez światła niebieskiego) na kilka godzin przed snem maksymalizuje produkcję melatoniny i zmniejsza ryzyko raka piersi, jajnika i prostaty, a możliwe, że także innych rodzajów raka.
Medical Hypotheses
To top